ÖRNSKÖLDSVIKS INDUSTRIGRUPP

Vi stödjer företagsetableringar och verkar för ett gott näringslivsklimat i Örnsköldsvik.

Örnsköldsviks Industrigrupp bildades på 1990-talet av engagerade företagsledare som såg behovet av att samverka i gemensamma frågor. Samverkan gäller främst utbildnings- och kompetensförsörjningsfrågor med såväl lokal som regional prägel men även andra gemensamma intressen som samhällsnyttans service och skapande av förutsättningar för digitalisering. Samverkan istället för konkurrens har sedan dess varit ledord för ÖIG.

Frukoststudion är en mötesplats
för dig som är företagare

Vanligtvis ses vi i Flygelsalen på Torggatan 10 men just nu och en tid framöver är Frukoststudion digital.

Vi bjuder in till teman och ämnen som är aktuella, engagerar och inspirerar företagare i Örnsköldsvik. Läs mer här
Vill du få inbjudan? Skicka namn och epostadress
så lägger vi in dig på vår sändlista.

Frukoststudion är ett samarbete mellan Örnsköldsviks kommun, Örnsköldsviks Industrigrupp, Företagarna och Handelskammaren Mittsverige

Prenumerera på Nyhetsbrevet