Vi stödjer företagsetableringar och verkar för ett gott näringslivsklimat i Örnsköldsvik

Örnsköldsviks Industrigrupp bildades på 1990-talet av engagerade företagsledare som såg behovet av att samverka i gemensamma frågor. Behovet av samverkan gäller främst utbildnings- och kompetensförsörjningsfrågor med såväl lokal som regional prägel men även andra gemensamma intressen som samhällsnyttans service och skapande av förutsättningar för digitalisering. Samverkan istället för konkurrens har sedan dess varit ledord för ÖIG.
Exempel på konkreta gemensamma områden idag är engagemanget i Destination Jobb som inspirerar ungdomar till att göra aktiva utbildnings- och yrkesval via inspirationsföreläsningar. Örnsköldsviks Industrigrupp medverkar även aktivt i Världsklass Örnsköldsvik, utvecklingsarbetet för kommunen som plats för oss att verka i.

Klicka på bilderna för att läsa mer och/eller anmäla er:

Senaste inläggen

Lyssna på Industripratarnas poddradio