Inbjudan till högtidlig stipendieutdelning

Gösta Hägglunds Stiftelse