ESSE Revision genomför webinar om:

  • Korttidspermittering
  • Ersättning för sjuklöner och karensdag
  • Arbetsgivaravgifter och stöd till särskilda branscher
  • Övrigt krisstöd

Under webbinariet så finns chans att ställa frågor alternativt att vi återkommer efteråt med svar på frågor

Torsdagen den 2/4 kl 10.30

alt.

Fredagen den 3/4 kl 07.30

Välkomna!