Om MAXPROFIL

Norrländsk digital mediebyrå som skapar proffsiga och snygga hemsidor, logotyper & trycksaker med genomtänkt design och rätt budskap.

Frukostseminarium 3 september

Hållbar utveckling av egen kraft

Fredag den 3 september kl 08.30-09.30 arrangerar Produktionslyftet ett kostnadsfritt frukostseminarium i serien Kraft att förändra för en hållbar industri. Vi vill i denna seminarieserie inspirera till fortsatt förbättring och förnyelse i svensk industri – denna gång med titeln Hållbar utveckling av egen kraft. 

Ökat fokus på hållbarhet och en fortsatt snabb utveckling inom bland annat digitalisering, automatisering och elektrifiering ställer krav på förändring och kompetensomställning. För organisationer som satsar på utveckling och lärande kan förändring bli förbättring och en önskad förnyelse. Men hur är det möjligt att åstadkomma detta i praktiken?

Hundratals företag har deltagit i Produktionslyftets utvecklingsprogram. I en ny bok, Utveckling av egen kraft – från förändringsprojekt till förändringskultur, förmedlas lärdomar från företagens förändringsarbete. Vid detta seminarium presenterar författaren Richard Berglund bokens huvudbudskap samt de viktigaste framgångsfaktorerna.

Läs mer och anmäl dig här: https://www.produktionslyftet.se/aktiviteter/hallbar-utveckling-av-egen-kraft-210903/

Frukostseminarium 3 september2021-08-23T09:06:47+02:00

IUC och RISE inbjuder till teknikworkshop

Karakuri IoT

Karakuri IoT (Internet of Things) är ett nytt förhållningssätt till att införa digitalisering och smart industri i industrins företag. Karakuri IoT sätter människan i centrum och utgår från de behov som människan i systemet upplever.

Till inbjudan

IUC och RISE inbjuder till teknikworkshop2021-05-10T14:10:05+02:00

Infoträff för industrin 26 maj

Digital infoträff

För de företag som vill starta sin utvecklingsresa i Jämtland/Härjedalen eller Västernorrland erbjuder SIMMITT analys av industriföretag. Efter analysen finns ett brett urval av åtgärder som är anpassade efter varje företags unika möjligheter. Det kan till exempel handla om automation, produktions- effektivisering eller att se över sina flöden.

Inbjudan till infoträff
Infoträff för industrin 26 maj2021-05-03T11:30:46+02:00

Nytt Nyhetsbrev ute

Följ länken och läs vår senaste Nyhetsbrev.

Nytt Nyhetsbrev ute2021-04-13T14:29:25+02:00

Lean och digitalisering 16 april med Lars-Henrik Jörnving Scania

Frukostseminarium

16 april kl. 8.30-9.30.
Välkommen till ett Frukostseminarium med Lars-Henrik Jörnving, Global Industriell Utveckling på Scania på temat Hållbar produktion med kraft från Lean och digitalisering.

Anmälningsuppgifter hittar du i bifogad fil.

Lean och digitalisering 16 april med Lars-Henrik Jörnving Scania2021-04-06T09:27:18+02:00

Klimatstrategi för Örnsköldsviks kommun

Klimatstrategi

Örnsköldsviks Industrigrupp har inlämnat ett remissyttrande på Örnsköldsviks kommuns klimatstrategi.

Se länk till yttrandet.

Klimatstrategi för Örnsköldsviks kommun2021-03-22T10:44:31+01:00

Projekt för industriell konkurrenskraft

SIMMITT – Smart Industriell Modernisering i Mittregionen

Den 10 december beviljades projektfinansiering för SIMMITT (Smart Industriell Modernisering i Mittregionen). Projektet omsluter totalt c:a 24 Mkr och genomförs tillsammans med Region Jämtland/Härjedalen, Region Västernorrland och IUC-Z. Projektet är 2-årigt och kommer att omfatta fyra områden:

•    Klustring – att ta fram en modell för ett industrikluster i Västernorrland med syfte att kunna ta del av nationella medel riktade mot industrin.

•    Analys och strategi – det enskilda företaget får hjälp med en handledd, planerad och systematisk analys av framtida handlingsalternativ.

•    Produktivitetshöjning/automation – att sprida kunskap och färdighet om verktyg för att öka produktiviteten. Det kan vara modularisering, automatisering, robotisering samt hushållning av energi och materiel.

•    Avancerade produkter och tjänster – inom projektet erbjuds företag att påbörja och anpassa utveckling av sina produkter, tjänster och intäktsmodeller.

Uppstart kommer att ske i januari 2021 och pågå fram till 2022-12-31.

Det grundläggande syftet är att bidra till kunskapshöjning och ökad konkurrenskraft för tillverkande företag. IUC, som finns över hela landet utom i Västernorrland, har visat sig vara en viktig aktör när det gäller att skapa bra utvecklande projekt med offentlig finansiering.

Här kan du läsa mer om IUC nationellt: https://iuc.se/
Här kan du läsa mer om IUC-Z : https://iuczgroup.se/
Har du några frågor kontakta Anna Edblad 070-5092604 eller via mail anna.edblad@oviksindustrigrupp.se

          

     

Projekt för industriell konkurrenskraft2020-12-22T10:27:16+01:00

Nyhetsbrevet december

Rubriker i Nyhetsbrevet

  • Projekt för en industriell samverkansplattform
  • International Community
  • Investeringar och projekt
  •  Flygtrafiken
  • Föreläsning med Gunnar Wetterberg
  • Coronaläget

Läs hela nyhetsbrevet.

Nyhetsbrevet december2020-12-16T10:23:23+01:00

Frukostmöte med Produktionslyftet

Kraft att förändra

Låt dig inspireras under ett frukostmöte på distans med Produktionslyftet
Att leda för digital utveckling
Seminarium med Christian Silvasti, Produktionslyftet 11 december 202.

När: kl. 08.30-09.30, 11 december

TILL INBJUDAN

Frukostmöte med Produktionslyftet2020-11-25T11:02:21+01:00
Till toppen