Om MAXPROFIL

Norrländsk digital mediebyrå som skapar proffsiga och snygga hemsidor, logotyper & trycksaker med genomtänkt design och rätt budskap.

Nyhetsbrevet kvartal 3

Nytt slags nyhetsbrev

Nu är det ute Nyhetsbrevet. Denna gång har vi valt att inte använda den i trycktformat utan endast synligt på nätet.
Här hittar ni länken>>>

Nyhetsbrevet kvartal 32020-10-13T12:12:20+02:00

Anmäl er till inspirationsseminarium

Frukostseminarium Produktionslyftet

Nu finns pdf på första inspirationsseminariet klart för Region Mellerstanorrland med anmälningslänk gällande en föreläsningsserie om 3 st som hålls av RISE/IVF

Första föreläsningen går 9 oktober och det är morgonseminarier mellan 08.30-09.30

Alla föreläsningar är självständiga så det går att vara med på vilka man vill.

Övriga två 6 november och 11 december kommer senare i separata PDF.er.

Läs inbjudan här >>>

Anmäl er till inspirationsseminarium2020-10-06T09:18:39+02:00

Inbjudan till Produktionsinnovation

Ö-viks Industrigrupp, IUC Z-GROUP, RISE OCH LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET BJUDER IN TILL TEKNIKWORKSHOP:

Produktionsinnovation

I en värld med snabba förändringar ställs stora krav på företag att utveckla sin produktion, inte bara för att överleva utan också för att bidra till ett hållbart samhälle. Det handlar inte längre om att enbart förbättra befintlig produktion utan också om att kunna tänka nytt och fånga möjligheter. Delta i denna workshop och påbörja resan mot förhöjd innovationskraft och ökad lönsamhet i din produktion!

Här hittar du inbjudan

Inbjudan till Produktionsinnovation2020-08-19T09:18:50+02:00

Aktiviteter under hösten i samverkan med IUC-Z

I samverkan med IUC-Z (Industriellt Utvecklingscentrum Jämtland Härjedalen) så genomför vi ett antal aktiviteter under hösten. Samtliga aktiviteter är kostnadsfria.

Information om Robotlyftet

3 september kl 14.00-15.00 ÖIGs lokal eller via Teams. Stefan Fredriksson berättar vad Robotlyftet är och vilka stöd man kan få tillgång till.

Du kan läsa mer om Robotlyftet här: https://tillvaxtverket.se/amnesomraden/digitalisering/robotlyftet.html

Anmäl dig till mig senast 1 september, anna.edblad@oviksindustrigrupp.se

Produktionsinnovation

4 september kl. 08.30-11.30 genomförs via Zoom, anmälningslänk hittar du i bifogad Pdf. Genom nya perspektiv och arbetssätt kan produktionsinnovation bidra till en mer konkurrenskraftig, attraktiv och kompetensutvecklande verksamhet.

Frukostseminarium

Det kommer att genomföras två frukostseminarium, se datum och teman nedan.

9 oktober          Lean, digitalisering och ledarskap  – Christian Silvasti
6 november      Kraft att förändra: så coachar vi för medarbetarengagemang – Johanna Strömgren / Carolina Jarenius

Mer information och anvisningar om anmälan till frukostseminarium kommer senare.

Aktiviteter under hösten i samverkan med IUC-Z2020-08-19T09:24:55+02:00

Kommunikationsplattform för arbetsgivare

Jobba&Lev

Arbetsgivare i Örnsköldsvik har tillsammans med Världsklass byggt en kommunikationsplattform för en övergripande beskrivning av Örnsköldsvik som arbetsmarknad. Plattformen kan användas för att beskriva kompetensbehov och att för att presentera medverkande arbetsgivare. Tanken är att väcka nyfikenhet och intresse samt genomföra gemensamma rekryteringsaktiviteter.  Initiativet är riktat till alla branscher och företag som önskar vara med. Är ditt företag intresserat av att medverka så kontakta mig så berättar jag mer. Plattformen kommer att utvecklas efterhand som fler deltar och startskottet gick den 8 juni.

Du kan läsa mer om Jobba&Lev här http://www.jobbaochlev.se/

Kommunikationsplattform för arbetsgivare2020-08-19T09:29:10+02:00

Förstudie i förutsättningar och behov av IUC i Västernorrland

IUC är ett nationellt nätverk med syfte att utveckla SME-företag inom innovation och tillverkning.

Detta sker genom en samverkan mellan industri, forskningsinstitut, akademi samt regionala och nationella organisationer och myndigheter.
IUC är mottagare av projektmedel från bland annat Tillväxtverket för riktade insatser mot tillverkande industri. Till exempel Robotlyftet är ett sådant initiativ. I Västernorrland finns idag inget nätverk eller organisation som är anslutet till IUC:s nationella nätverk som arbetar strukturerat med utveckling av de mindre tillverkande företagen.
Förstudiens syfte är att utforska förutsättningar och nyttan med att etablera ett IUC i Västernorrland:

 • Vilka är SME-företagens behov av utvecklingsstöd?
 • Möter IUC:s erbjudande företagens behov av stöd för utveckling?
 • Vilka branschnätverk finns inom industri och teknik i Västernorrland?
 • Vilka regionala och lokala samarbetspartners är kritiska för att få ett funktionellt IUC?
 • Kartläggning av näraliggande IUC som möjliga samarbetspartners
 • Förslag på möjlig organisering för Västernorrland i samarbete med näringslivsorganisationerna

Utförande
Jonas Carlsson är utredare och kommer att vara klar med arbetet den 31 augusti 2020.
Sammanfattningsvis så ska utredningen ge svar på frågan om företagen i Västernorrland behöver ett IUC och vilka hinder och möjligheter som finns för tillväxt inom SME-företag i industrin.
Örnsköldsviks Industrigrupp har tagit initiativ till att utredningen genomförs i samarbete med Region Västernorrland.

Du kan läsa mer om IUC här: http://iuc.se/

Förstudie i förutsättningar och behov av IUC i Västernorrland2020-05-25T14:22:19+02:00

Erbjudande om att ta emot feriearbetare till ditt företag

Hur gör man för att ta in ungdomar i feriearbete i sommar??

Regeringen har fattat beslut att satsa medel som underlättar för gymnasieungdomar att få ferie- arbete i sommar. Syftet är att underlätta för ungdomar att få feriearbete då antalet ordinarie fereiearbeten riskerar att bli färre.

LÄS MER HÄR>>>

Erbjudande om att ta emot feriearbetare till ditt företag2020-04-29T10:26:51+02:00

Nytt nyhetsbrev ute nu

Nyhetsbrev med viktig information

 • Insatser kring Corona
 • Skyddsmateriel till sjukhuset
 • Sekab kommer att tillverka handsprit i samverkan med Domsjö
 • Air Leap information
 • Automations EXPO
 • Årsstämma den 15 maj

Läs nyhetsbrevet här >>>

Nytt nyhetsbrev ute nu2020-04-03T10:17:59+02:00

Webbinar med ESSE Revision med senaste informationen

ESSE Revision genomför webinar om:

 • Korttidspermittering
 • Ersättning för sjuklöner och karensdag
 • Arbetsgivaravgifter och stöd till särskilda branscher
 • Övrigt krisstöd

Under webbinariet så finns chans att ställa frågor alternativt att vi återkommer efteråt med svar på frågor

Torsdagen den 2/4 kl 10.30

alt.

Fredagen den 3/4 kl 07.30

Välkomna!

Webbinar med ESSE Revision med senaste informationen2020-04-01T13:04:08+02:00
Till toppen