Hur gör man för att ta in ungdomar i feriearbete i sommar??

Regeringen har fattat beslut att satsa medel som underlättar för gymnasieungdomar att få ferie- arbete i sommar. Syftet är att underlätta för ungdomar att få feriearbete då antalet ordinarie fereiearbeten riskerar att bli färre.

LÄS MER HÄR>>>