Fokusområden

Fokusområden 2018-04-10T09:31:26+00:00

Det här är Örnsköldsviks Industrigrupp

I Örnsköldsviks Industrigrupp ingår ett femtiotal företag som verkar för företags utveckling och tillväxt i Örnsköldsvik.
Vårt uppdrag är att vara näringslivets röst i en aldrig tystnande dialog med kommun och offentlig sektor.
Vår möjlighet att påverka har blivit större tack vare det dagliga samarbetet inom Näringsliv i samverkan (NIS), med Handelskammaren och Företagarna. Vi är också en aktiv part i kommunens utvecklingsarbete Världsklass. Numera sitter vi tillsammans vid kommunens Tillväxtavdelning, vilket ger en fantastisk smidighet i kommunikationen. Industrigruppen bidrar till att skapa kontakter, samarbete, lokala lösningar och en tidig beredskap vid snabbt påkomna situationer.

 Fokusområden 2017-2018

 • Verka för en god kompetensförsörjning för medlemsföretagen.
 • Verka för utveckling av den ekonomiska Föreningen Destination Jobb och dess målsättning.
 • Aktivt medverka i Visionsarbetet för Örnsköldsvik med speciell fokus på Kompetensförsörjning och Resandet till/från Örnsköldsvik.

Uppdrag

 • Påverka samhällsutvecklingen ur ett företagsperspektiv genom en aktiv dialog med kommun och offentlig sektor
 • Verka för en större arbetsmarknadsregion och skapa goda förutsättningar för rekrytering och kompetensförsörjning
 • Verka för, utveckla och effektivisera samverkan mellan Industrigruppen, Företagarna och Handelskammaren
 • Verka för goda förbindelser från Örnsköldsviks flygplats avseende såväl biljettkostnad som frekvens
 • Tillhandahålla en attraktiv sammanträdeslokal för medlemsföretagen
 • Aktivt verka för jämställdhet och mångfald i medlemsföretagen
 • Samverka med Handelskammaren för utveckling av styrelsearbete i företagen via nätverksskapande aktiviteter bidra till utveckling för medlemsföretag
 • Stödja företagsetableringar

Industrigruppen verkar för att Yrkeshögskoleutbildningar etableras i Örnsköldsvik och VD ingår i utbildningarnas ledningsgrupper

 • VD är verksamhetsledare för Destination Jobb
 • VD är ordförande i KOMTEK
 • VD är ordinarie i Programrådet för Industritekniska Programmet
 • VD är ordförande för Teknikföretagens Arbetsgivargrupp i Örnsköldsvik
 • VD ingår i ledningsgruppen för Världsklass Örnsköldsvik