Näringsliv i Samverkan

Örnsköldsviks Industrigrupp samarbetar med Handelskammaren och Företagarna.
Tillsammans representerar vi en stor del av näringslivet och vi är även samlokaliserade på Strandgatan 23 tillsammans med kommunens Näringslivsenhet.

Vi arrangerar tillsammans med Örnsköldsviks kommun evenemang som Företagardagen och Företagarkvällen samt Frukoststudion.

Världsklass

Arbetar tillsammans med kommunen i utvecklingsarbetet Världsklass. Här hittar du utmaningar för Örnsköldsvik som identifierats och det finns möjlighet att söka medel för insatser riktade mot dessa via Idéslussen.

Världsklass Örnsköldsvik    Läs mer här

Gösta Hägglunds Stiftelse

Av statuterna framgår att ” Stiftelsens syfte är att av medel från fondens avkastning årligen dela ut stipendier till personer verksamma inom Örnsköldsviks
kommun, för att i Gösta Hägglunds anda stimulera innovationer och tekniskt utvecklingsarbete, som kan stärka näringslivet i Örnsköldsvik.

Gösta Hägglund hade en stark känsla för Nolaskogsbygden och var mycket intresserad av att den tekniska utvecklingen skulle skapa fler arbetstillfällen i Örnsköldsvik.

Därför var det naturligt att man vid Göstas bortgång gjorde ett upprop som ledde till skapandet av en insamlingsstiftelse.

Initiativet togs av läkaren och gode vännen Christer Gunnarsson och en styrelse bestående av vänner och tidigare medarbetare kunde se att uppskattningen från många företag och privatpersoner ledde till att verksamheten kom i gång redan året därpå.

Läs i broschyren om bakgrund och tidigare pristagare

gosta hägglunds stiftelse 2019

Det digitala språnget

Inom området för digitalisering händer det otroligt mycket. De tekniska möjligheterna har aldrig varit större men vad ska man satsa på? Örnsköldsvik var en pilot tillsammans med Umeå och Hudiksvall på temat Kick Start Digitalisering. 10 företag deltog vid tre tillfällen och första tillfället var den 14 december 2016 och avslutades den 25 januari 2017. Syftet var att få kännedom om både lokala goda exempel på digitalisering men även nationella och internationella exempel. Vi fick också lära oss hitta ett sätt att tänka, var skulle det göra mest nytta om vi utvecklades digitalt inom vårt företag och i vilken omfattning är vi redo att lägga ner medel?

Workshopen lärde oss att det behövs mer coachning till företagen då utmaningarna kan se väldigt olika ut. Därför har vi tillsammans med Handelskammaren, Företagarna och Örnsköldsviks kommun gått in med en ansökan till Tillväxtverket med syfte att anställa en Digilots som på ett neutralt sätt kan coacha företag att utvecklas digitalt. Ansökan beviljades i april.