Gösta Hägglunds Stiftelse

Av statuterna framgår att ” Stiftelsens syfte är att av medel från fondens avkastning årligen dela ut stipendier till personer verksamma inom Örnsköldsviks
kommun, för att i Gösta Hägglunds anda stimulera innovationer och tekniskt utvecklingsarbete, som kan stärka näringslivet i Örnsköldsvik.

Gösta Hägglund hade en stark känsla för Nolaskogsbygden och var mycket intresserad av att den tekniska utvecklingen skulle skapa fler arbetstillfällen i Örnsköldsvik.

Därför var det naturligt att man vid Göstas bortgång gjorde ett upprop som ledde till skapandet av en insamlingsstiftelse.

Initiativet togs av läkaren och gode vännen Christer Gunnarsson och en styrelse bestående av vänner och tidigare medarbetare kunde se att uppskattningen från många företag och privatpersoner ledde till att verksamheten kom i gång redan året därpå.

Läs i broschyren om bakgrund och tidigare pristagare

gosta hägglunds stiftelse 2019