KOMTEK

Ett flertal företag är engagerade i Komtek vars syfte är att få fler flickor och pojkar att se sig själva som framtidens ingenjörer och uppfinnare. Årligen arrangeras NOT-dagar (Natur- och Teknik) för elever på mellan- och högstadiet där representanter från företag genomför spännande experiment. Komtek har även kvällsgrupper för ungdomar samt tar emot studiebesök och deltar i olika företagsevenemang.

Läs mer om Komtek