MENTORPROGRAM

Mentorprogrammet genom Örnsköldsviks Industrigrupp

Hösten 2017 startas ännu en omgång av mentorprogrammet med mentorer och adepter från tillverkningsindustrin. Några företag som är med är bl.a. Bosch Rexroth, BAE Systems, Domsjö Fabriker och Örnsköldsviks Kommun.

Mentorprogrammet har genomförts med framgång sedan 2005, då det startades av Vision 2008 i samarbete med Örnsköldsviks Industrigrupp.
Programmet ger en unik möjlighet till personlig utveckling för deltagarna, likväl som stärkta nätverk och ökad samverkan mellan företag. Ett viktigt syfte med Mentorprogrammet är också att verka för ökad jämställdhet genom att synliggöra, stötta och stärka kvinnor och män som vill avancera och utvecklas inom företag i Örnsköldsvik.

Mentorprogrammet innebär att varje deltagande adept erhåller en personlig mentor som de regelbundet träffar under program året.
Programmet innehåller också fem utbildningsdagar då deltagarna dels arbetar tillsammans med övriga adepter, dels träffar sina mentorer.

Förutom detta ingår också reflektionsuppgifter som kommuniceras med utbildningsledaren.

Läs mer här om Mentorprogrammet.