Det digitala språnget

Inom området för digitalisering händer det otroligt mycket. De tekniska möjligheterna har aldrig varit större men vad ska man satsa på? Örnsköldsvik var en pilot tillsammans med Umeå och Hudiksvall på temat Kick Start Digitalisering. 10 företag deltog vid tre tillfällen och första tillfället var den 14 december 2016 och avslutades den 25 januari 2017. Syftet var att få kännedom om både lokala goda exempel på digitalisering men även nationella och internationella exempel. Vi fick också lära oss hitta ett sätt att tänka, var skulle det göra mest nytta om vi utvecklades digitalt inom vårt företag och i vilken omfattning är vi redo att lägga ner medel?

Workshopen lärde oss att det behövs mer coachning till företagen då utmaningarna kan se väldigt olika ut. Därför har vi tillsammans med Handelskammaren, Företagarna och Örnsköldsviks kommun gått in med en ansökan till Tillväxtverket med syfte att anställa en Digilots som på ett neutralt sätt kan coacha företag att utvecklas digitalt. Ansökan beviljades i april.