I år delar vi ut stipendium till:

Jon Sandström (kompetensutveckling hydraulik)
Juryns motivering:
ITH:s Forskning och konsultverksamhet har tillsammans med en modern och genomarbetad utbildningsverksamhet kommit att få betydelse för hela Sveriges kompetensförsörjning inom  hydraulikområdet.
Jon Sandström har med stort engagemang, teknisk kunskap och ett inspirerande ledarskap byggt vidare på verksamheten, som starkt bidragit till den tekniska utvecklingen inom detta område.

Berth Brandell (mediaproduktion)
Juryns motivering:
Gösta Hägglunds Stiftelse har uppmärksammat det tekniska utvecklingsarbete som gjort att Live Channel kan genomföra produktioner över hela världen med samma höga kvalitet och sändningssäkerhet som traditionella producenter med långt större resurser kan.
Bert Brandell och hans medarbetare har utfört ett beundransvärt arbete, som lagt en stabil grund för en fortsatt utveckling. Dock krävs insatser inom många områden och förhoppningen är att detta stipendium ska vara en inspiration för att ta Live Channel till nästa nivå.

Läs mer här

Artikel i Tidningen