Workshop kring utveckling av Örnsköldsviks centralort

Välkommen till information och tidig dialog om arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Örnsköldsviks centralort.

Datum: 24 januari kl 13.00-16.00
Örnsköldsviks kommun bjuder in näringsliv, företag och näringslivsorganisationer till workshop. Under 2016-2018 ska en fördjupad översiktsplan för Örnsköldsviks centralort tas fram. Det är en långsiktig plan för ortens framtida utveckling. I översiktsplanen talar kommunen om hur man vill främja en långsiktig god utveckling när det gäller bebyggelse och mark- och vattenanvändning.

För att öka delaktigheten och samla in synpunkter i tidigt skede bjuder Örnsköldsviks kommun in till flera träffar som kompletterar de formella samråd som planeras under 2017.

Fokus för workshopen kommer att ligga på utveckling av centralorten på 20 års sikt inom följande områden: bostäder, fritid och nöje, infrastruktur och trafik samt näringsliv och handel.

Syftet med dessa workshoptillfällen är att:

  • Samla in synpunkter om Örnsköldsviks centralorts framtida utveckling som medborgare, tjänstemän och politiker tycker är viktiga att ta i hänsyn till i den kommande översiktsplanen.
  • Förankra och sprida information om arbetet som sker kring den fördjupade översiktsplanen.
  • Resultaten kommer tillsammans med andra utredningar och underlag att användas som ett informationsunderlag i arbetet med att ta fram den fördjupade översiktsplanen.

Ett flertal workshops planeras för olika målgrupper i det inledande arbetet med översiktsplanen.

Tack för att du hjälper oss att sprida denna inbjudan vidare i ditt nätverk!

Till anmälan