Klimatstrategi

Örnsköldsviks Industrigrupp har inlämnat ett remissyttrande på Örnsköldsviks kommuns klimatstrategi.

Se länk till yttrandet.