Jobba&Lev

Arbetsgivare i Örnsköldsvik har tillsammans med Världsklass byggt en kommunikationsplattform för en övergripande beskrivning av Örnsköldsvik som arbetsmarknad. Plattformen kan användas för att beskriva kompetensbehov och att för att presentera medverkande arbetsgivare. Tanken är att väcka nyfikenhet och intresse samt genomföra gemensamma rekryteringsaktiviteter.  Initiativet är riktat till alla branscher och företag som önskar vara med. Är ditt företag intresserat av att medverka så kontakta mig så berättar jag mer. Plattformen kommer att utvecklas efterhand som fler deltar och startskottet gick den 8 juni.

Du kan läsa mer om Jobba&Lev här http://www.jobbaochlev.se/