ITH

Institutet för tillämpad hydraulik

ITH bedriver YH-utbildningar på uppdrag av industriföretag med inriktning mot hydraulik. Örnsköldsviks Industrigrupp är engagerad i ITH och deltar i ledningsgruppens arbete för framtagande och utveckling av utbildningarna.

Läs mer här