Medlemsnytta av vara med i ÖIG

Örnsköldsviks Industrigrupp arbetar långsiktigt med såväl kompetensförsörjning som tillgång till samhällsservice för ett attraktivt Örnsköldsvik. Själva tycker vi att den viktigaste fördelen med medlemskap är möjligheten att bidra till att förbättra förutsättningarna för våra medlemsföretag för att skapa tillväxt.

På årsstämman i maj beslutar vi om fokusområden för det kommande året. Du kan läsa mer om dem här.

Andra exempel:

  • Påverka vilka tillväxtfaktorer vi ska fokusera på
  • Medlem i Destination Jobb
  • Stöd till det lokala mentorprogrammet via engagerade mentorer och adepter
  • Möjlighet till påverkan av inriktning och innehåll i lokala utbildningar på gymnasie-  och eftergymnasial nivå
  • Som medlem har du även tillgång till vår representationslokal i Arken på våning 7.
  • Nätverk

Vill du bli medlem?

Kontakta Anna Edblad för mer information.
Mail anna.edblad@oviksindustrigrupp.se
Telefon: 070-509 26 04