NYHETER2020-02-11T09:18:40+01:00
10maj 2021

IUC och RISE inbjuder till teknikworkshop

Karakuri IoT

Karakuri IoT (Internet of Things) är ett nytt förhållningssätt till att införa digitalisering och smart industri i industrins företag. Karakuri IoT sätter människan i centrum och utgår från de behov som människan i systemet upplever.

Till inbjudan

3maj 2021

Infoträff för industrin 26 maj

Digital infoträff

För de företag som vill starta sin utvecklingsresa i Jämtland/Härjedalen eller Västernorrland erbjuder SIMMITT analys av industriföretag. Efter analysen finns ett brett urval av åtgärder som är anpassade efter varje företags unika möjligheter. Det kan till exempel handla om automation, produktions- effektivisering eller att se över sina flöden.

Inbjudan till infoträff
13apr 2021

Nytt Nyhetsbrev ute

Följ länken och läs vår senaste Nyhetsbrev.

6apr 2021

Lean och digitalisering 16 april med Lars-Henrik Jörnving Scania

Frukostseminarium

16 april kl. 8.30-9.30.
Välkommen till ett Frukostseminarium med Lars-Henrik Jörnving, Global Industriell Utveckling på Scania på temat Hållbar produktion med kraft från Lean och digitalisering.

Anmälningsuppgifter hittar du i bifogad fil.

22mar 2021

Remissyttrande över Trafikverkets inriktningsunderlag 2022-2037

Trafikverket

Örnsköldsviks Industrigrupp har inlämnat ett remissyttrande till Trafikverket gällande Förbifart Örnsköldsvik.

Se länk till yttrandet.

19mar 2021

Klimatstrategi för Örnsköldsviks kommun

Klimatstrategi

Örnsköldsviks Industrigrupp har inlämnat ett remissyttrande på Örnsköldsviks kommuns klimatstrategi.

Se länk till yttrandet.

21dec 2020

Projekt för industriell konkurrenskraft

SIMMITT – Smart Industriell Modernisering i Mittregionen

Den 10 december beviljades projektfinansiering för SIMMITT (Smart Industriell Modernisering i Mittregionen). Projektet omsluter totalt c:a 24 Mkr och genomförs tillsammans med Region Jämtland/Härjedalen, Region Västernorrland och IUC-Z. Projektet är 2-årigt och kommer att omfatta fyra områden:

•    Klustring – att ta fram en modell för ett industrikluster i Västernorrland med syfte att kunna ta del av nationella medel riktade mot industrin.

•    Analys och strategi – det enskilda företaget får hjälp med en handledd, planerad och systematisk analys av framtida handlingsalternativ.

•    Produktivitetshöjning/automation – att sprida kunskap och färdighet om verktyg för att öka produktiviteten. Det kan vara modularisering, automatisering, robotisering samt hushållning av energi och materiel.

•    Avancerade produkter och tjänster – inom projektet erbjuds företag att påbörja och anpassa utveckling av sina produkter, tjänster och intäktsmodeller.

Uppstart kommer att ske i januari 2021 och pågå fram till 2022-12-31.

Det grundläggande syftet är att bidra till kunskapshöjning och ökad konkurrenskraft för tillverkande företag. IUC, som finns över hela landet utom i Västernorrland, har visat sig vara en viktig aktör när det gäller att skapa bra utvecklande projekt med offentlig finansiering.

Här kan du läsa mer om IUC nationellt: https://iuc.se/
Här kan du läsa mer om IUC-Z : https://iuczgroup.se/
Har du några frågor kontakta Anna Edblad 070-5092604 eller via mail anna.edblad@oviksindustrigrupp.se

          

     

16dec 2020

Nyhetsbrevet december

Rubriker i Nyhetsbrevet

  • Projekt för en industriell samverkansplattform
  • International Community
  • Investeringar och projekt
  •  Flygtrafiken
  • Föreläsning med Gunnar Wetterberg
  • Coronaläget

Läs hela nyhetsbrevet.

25nov 2020

Frukostmöte med Produktionslyftet

Kraft att förändra

Låt dig inspireras under ett frukostmöte på distans med Produktionslyftet
Att leda för digital utveckling
Seminarium med Christian Silvasti, Produktionslyftet 11 december 202.

När: kl. 08.30-09.30, 11 december

TILL INBJUDAN

17nov 2020

Nytt datum på Företagardagen

Företagardagen flyttad till mars 2021

I den rådande situationen som vi just nu går igen har vi beslutat att flytta Företagardagen till 25 mars nästa år.
Vi återkommer med mer information längre fram.

Till toppen