Nyheter

Nyheter 2017-04-25T13:20:38+00:00

Inbjudan till seminarium om FFI

september 25th, 2017|

Örnsköldsviks Industrigrupp och FKG-Fordonskomponentgruppen inbjuder till information om statens satsningar inom FFI
(Fordonsstrategisk Forskning och Innovation).

När: Onsdagen den 25 oktober kl. 13.00 till ca 15.00
Var: Sjögatan 6, Örnsköldsvik (hos Clavister)
Seminariet är kostnadsfritt
Anmälan till: anna.edblad@oviksindustrigrupp.se senast 16 oktober

Yrkesutbildning inom hydraulik

september 12th, 2017|

ITH inbjuder till öppet hus och berättar om två yrkesutbildningar inom hydraulik.

Välkommen till Öppet Hus i Gålnäs

september 6th, 2017|

Ett flertal företag håller öppet för att visa upp sin verksamhet och skapa ett intresse i industrijobb.
Kom och ta en kaffe eller köp en hamburgare och ta del av en heldag i Gålnäs Indusriområde.

Intervju med Anna Edblad om KickStart

augusti 14th, 2017|

Anna Edblad verkar till vardags inom Örnsköldsvik industrigrupp och medverkade som processledare för Kickstart Digitalisering i Örnsköldvik. Här berättar hon på vilket sätt KickStart är en viktig insats för industriföretagen.

Klicka här för att komma till KickStarts hemsida och läsa mer.

 

Inför sommaren, nyhetsbrevet

juni 16th, 2017|

Njut av sommaren och läs vårt nyhetsbrev

 • Årsstämma Örnsköldsviks Industrigrupp
 • Digitala steg för tillväxt – ansökan beviljad
 • Industriprogrammet blir lärlingsprogram
 • Nya medlemmar
 • Aktuella datum

Läs mer här>>>

Nyhetsbrevet för april

april 25th, 2017|

Nyhetsbrev innehåller:

 • Digitala steg för tillväxt – Digilots Örnsköldsvik
 • Industriprogrammet blir lärlingsprogram
 • Komtek stöttar elever med produktutveckling
 • Destination Jobb
 • Nextjet
 • Sjukhuset
 • Nya medlemmar

Läs det här >>>

Inbjudan till företag och näringslivsorganisationer

mars 21st, 2017|

Workshop kring utveckling av Örnsköldsviks centralort

Välkommen till information och tidig dialog om arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Örnsköldsviks centralort.

Datum: 24 januari kl 13.00-16.00
Örnsköldsviks kommun bjuder in näringsliv, företag och näringslivsorganisationer till workshop. Under 2016-2018 ska en fördjupad översiktsplan för Örnsköldsviks centralort tas fram. Det är en långsiktig plan för ortens framtida utveckling. I översiktsplanen talar kommunen om hur man vill främja en långsiktig god utveckling när det gäller bebyggelse och mark- och vattenanvändning.

För att öka delaktigheten och samla in synpunkter i tidigt skede bjuder Örnsköldsviks kommun in till flera träffar som kompletterar de formella samråd som planeras under 2017.

Fokus för workshopen kommer att ligga på utveckling av centralorten på 20 års sikt inom följande områden: bostäder, fritid och nöje, infrastruktur och trafik samt näringsliv och handel.

Syftet med dessa workshoptillfällen är att:

 • Samla in synpunkter om Örnsköldsviks centralorts framtida utveckling som medborgare, tjänstemän och politiker tycker är viktiga att ta i hänsyn till i den kommande översiktsplanen.
 • Förankra och sprida information om arbetet som sker kring den fördjupade översiktsplanen.
 • Resultaten kommer tillsammans med andra utredningar och underlag att användas som ett informationsunderlag i arbetet med att ta fram den fördjupade översiktsplanen.

Ett flertal workshops planeras för olika målgrupper i det inledande arbetet med översiktsplanen.

Tack för att du hjälper oss att sprida denna inbjudan vidare i ditt nätverk!

Till anmälan

Välkommen till Automationsriket!

mars 21st, 2017|

–   en ny mötesplats i regionen för kunnande inom Automation och Styrsystem

ITH institutet för Tillämpas Hydraulik och Industrigruppen bjuder in till en träff som vänder sig till personer som anställer eller är i eget behov av kunnande inom Automation och Styrsystem.

Detta är ett initiativ för att verka ett högre kunnande inom området.

Hur ser rekryteringssituation ut ?
Vilket rekryteringsbehov och behov av vidareutbildning finns på företagen idag och i framtiden.

Vad kan vi göra tillsammans ?
Vi diskuterar hur utbildning ser ut och behov av utveckling inom gymnasiet, yrkeshögskolan, universitetet och inom företagsutbildning. ITH berättar om webbaserad distansutbildning och vilka möjligheter det ger. Finns det annat vi kan göra tillsammans?

26 JANUARI 2017
ITH Sörbyvägen 1 i Örnsköldsvik
TID: 13.00 – 16.00
Kostnadsfritt

ANMÄLAN SENAST15 JANUARI TILL ITH

För mer info kontakta:
Jon Sandström 0660-798 51
jon.sandstrom@ith.se

ITH Institutet För Tillämpad Hydraulik

Anna Edblad 070-509 26 04
anna.edblad@oviksindustrigrupp.se
Öviks Industrigrupp