NYHETER2020-02-11T09:18:40+01:00
24jun 2020

Nyhetsbrevet är ute!

Innehållet i säsongens sista nyhetsbrev

 • Årsstämma den 15 maj
 • IUC utredning
 • Jobba&Lev
 • Corona
 • Flyget
 • Viktiga datum

Till nyhetsbrevet

25maj 2020

Förstudie i förutsättningar och behov av IUC i Västernorrland

IUC är ett nationellt nätverk med syfte att utveckla SME-företag inom innovation och tillverkning.

Detta sker genom en samverkan mellan industri, forskningsinstitut, akademi samt regionala och nationella organisationer och myndigheter.
IUC är mottagare av projektmedel från bland annat Tillväxtverket för riktade insatser mot tillverkande industri. Till exempel Robotlyftet är ett sådant initiativ. I Västernorrland finns idag inget nätverk eller organisation som är anslutet till IUC:s nationella nätverk som arbetar strukturerat med utveckling av de mindre tillverkande företagen.
Förstudiens syfte är att utforska förutsättningar och nyttan med att etablera ett IUC i Västernorrland:

 • Vilka är SME-företagens behov av utvecklingsstöd?
 • Möter IUC:s erbjudande företagens behov av stöd för utveckling?
 • Vilka branschnätverk finns inom industri och teknik i Västernorrland?
 • Vilka regionala och lokala samarbetspartners är kritiska för att få ett funktionellt IUC?
 • Kartläggning av näraliggande IUC som möjliga samarbetspartners
 • Förslag på möjlig organisering för Västernorrland i samarbete med näringslivsorganisationerna

Utförande
Jonas Carlsson är utredare och kommer att vara klar med arbetet den 31 augusti 2020.
Sammanfattningsvis så ska utredningen ge svar på frågan om företagen i Västernorrland behöver ett IUC och vilka hinder och möjligheter som finns för tillväxt inom SME-företag i industrin.
Örnsköldsviks Industrigrupp har tagit initiativ till att utredningen genomförs i samarbete med Region Västernorrland.

Du kan läsa mer om IUC här: http://iuc.se/

29apr 2020

Erbjudande om att ta emot feriearbetare till ditt företag

Hur gör man för att ta in ungdomar i feriearbete i sommar??

Regeringen har fattat beslut att satsa medel som underlättar för gymnasieungdomar att få ferie- arbete i sommar. Syftet är att underlätta för ungdomar att få feriearbete då antalet ordinarie fereiearbeten riskerar att bli färre.

LÄS MER HÄR>>>

3apr 2020

Nytt nyhetsbrev ute nu

Nyhetsbrev med viktig information

 • Insatser kring Corona
 • Skyddsmateriel till sjukhuset
 • Sekab kommer att tillverka handsprit i samverkan med Domsjö
 • Air Leap information
 • Automations EXPO
 • Årsstämma den 15 maj

Läs nyhetsbrevet här >>>

1apr 2020

Webbinar med ESSE Revision med senaste informationen

ESSE Revision genomför webinar om:

 • Korttidspermittering
 • Ersättning för sjuklöner och karensdag
 • Arbetsgivaravgifter och stöd till särskilda branscher
 • Övrigt krisstöd

Under webbinariet så finns chans att ställa frågor alternativt att vi återkommer efteråt med svar på frågor

Torsdagen den 2/4 kl 10.30

alt.

Fredagen den 3/4 kl 07.30

Välkomna!

20mar 2020

Företagarna informerar om Corona

Här hittar du en länk från Företagarna med matnyttig information

https://www.anpdm.com/newsletterweb/46465F4A774845594472414259/43425D467345405E46774947504771

20mar 2020

Corona information från Industriarbetsgivarna

Här hittar du information som Industriarbetsgivarna samlat:

Krisinformation

Internationellt

 • WHO, som är ett FN organ, är en organisation som bidrar till att samordna smittskyddet på internationell nivå. Information och råd från WHO kring Coronaviruset hittar du här.
 • ECDC – den europeiska smittskyddsmyndigheten – är ett EU organ som bidrar till att samordna smittskyddet inom EU. Information och råd från den europeiska smittskyddsmyndigheten hittar du här.

Nationellt

 • Regeringen har det övergripande ansvaret för hälsofrågor och har klassat coronaviruset som en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom. Beslutet innebär att bestämmelserna i smittskyddslagen om allmänfarliga och samhällsfarliga sjukdomar ska tillämpas på coronaviruset.
 • Folkhälsomyndigheten är en svensk statlig myndighet som har det övergripande nationella ansvaret för befolkningens skydd mot smittsamma sjukdomar. Myndigheten samordnar smittskyddet på nationell nivå. Information och råd från Folkhälsomyndigheten hittar du här.
 • Utrikesdepartementet ger råd och information till svenskar utomlands och lämnar reserekommendationer. UD:s reseinformation hittar du här. Det är också möjligt att ladda ned appen UD Resklar (Itunes / Google Play).
 • seär en hemsida med samhällets samlade krisinformation. All information som publiceras på hemsidan är bekräftad information från myndigheter och andra ansvariga aktörer. Hemsidan drivs av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Informationen hittar du här.

Sjukvården

 • Sjukvårdsinformation om coronaviruset finns på 1177 Vårdguiden och du hittar informationen här.
 • Smittskyddsläkare finns i varje sjukvårdsregion och kan, enligt Smittskyddslagen med tillhörande förordning, vidta åtgärder som exempelvis karantän och isolering av smittsamma eller sjuka personer vid risk för spridning av coronaviruset.

Arbetslivet

 • Arbetsgivaren har ett ansvar enligt arbetsmiljölagen för arbetsmiljön och hälsan hos arbetstagarna när det finns ett samband med arbetsgivarens verksamhet eller arbetstagarens arbete. Arbetsgivarens ansvar beträffande coronaviruset skiljer sig inte från vad som gäller i andra motsvarande situationer avseende andra sjukdomar. Det innebär att arbetsgivaren ska hantera frågor kopplade till coronaviruset i sitt systematiska arbetsmiljöarbete.
 • Arbetsmiljöverket
  Arbetsmiljöverkets information och föreskrifter avseende coronaviruset och andra smittämnen hittar du här.

Här hittar du arbetsrättslig information från Teknikarbetsgivarna

https://www.teknikforetagen.se/arbetsratt/arbetsrattsliga-fragor-med-anledning-av-coronaviruset/

24feb 2020

INSTÄLLT Bae inbjuder till Patent- och produktionsgenomgång 19 mars

DETTA ÄR TYVÄRR INSTÄLLT

19feb 2020

Sogeti bjuder in till lunchseminarium 12 mars

Torsdag 12 mars kl. 11:30 – 13:00

Frigör tid och underlätta vardagen med Robotic Process Automation

Torsdag 12 mars kl. 11:30 – 13:00
Presentation kl.11:30-12:30 inkl. enklare lunch. Därefter mingel och kaffe.
kalendarSkeppet, Elite Konferens (fd. Arken Konferens)

Många pratar om RPA (Robotic Process Automation), men vad är det och på vilket sätt kan det underlätta din vardag på jobbet?

•    Hämtar ni uppgifter från flera system för att skapa rapporter eller sammanställa data?
•    Lägger ni in samma uppgifter i flera system och ändrar befintliga uppgifter flera gånger?
•    Skulle ni kunna göra mer värdeskapande uppgifter om ni kunde effektivisera vissa moment?
•    Skulle ni vilja öka kvaliteten i de processer och rutiner som idag görs manuellt?

Oavsett hur era processer ser ut finns förmodligen effektiviseringsvinster att göra. Med RPA kan repetetiva moment automatiseras och användaren kan ägna sig åt mer utvecklande och värdeskapande uppgifter.

Intresserad av att veta mer?
Anmäl dig till vårt lunchseminarium där vi på Sogeti delar med oss av våra erfarenheter inom RPA-området och hur man från idé om att satsa på RPA kan nå den Intelligenta Automationen.

ANMÄL DIG HÄR>>>

Ta även chansen att lyssna till Sara Pettersson, IT-utvecklare och Jenny Öhman, Redovisningschef från Övik Energi som delar med sig av sina insikter efter att nyligen ha genomfört en RPA kickstart tillsammans med Sogeti.

Presentatör: Eleonor Forsberg (RPA Lead, Sogeti)
Arrangör: Sogeti Örnsköldsvik

Välkommen med din anmälan redan idag! 

Se gärna vår korta introduktionsfilm och läs mer om RPA på vår webb

Frågor/funderingar? Kontakta gärna Linda Byström, Sogeti Örnsköldsvik på tel. 073-026 17 75 eller linda.bystrom@sogeti.se

Välkomna!

24jan 2020

Välkommen till Automation Expo

Anmäl dig till Automation Expo

ANMÄL DIG HÄR                SE VILKA SOM KOMMER

Välkommen till en dag där du får ta del av erfarenheter från företag som har utvecklat sina arbetsmetoder genom att digitalisera, automatisera och robotisera. Få mer information om hur ditt företag kan få stöd att utveckla verksamheten via Robotlyftet och Produktionslyftet. Möt leverantörer och konsulter som kan hjälpa ditt företag att ta nästa steg. Robotlyftet, IUC Z-GROUP AB, Örnsköldsviks industrigrupp och Automation Region bjuder in till Automation Expo på Fjällräven Center i Örnsköldsvik den 11 februari.

Kostnad och no-show

Att besöka Automation Expo är kostnadsfritt och vi bjuder på fika och lunch. Föranmälan krävs dock via länk ovan och deltagare som inte dyker upp debiteras 500 kronor exklusive moms.

Program

09:00 – Registrering, frukost, mingel i utställningen

10:00 – Inledning, goda exempel från industrin

 • Automatiserat måleri – Bosch Rexroth MllP
 • Automation och AI – Sanmina
 • Automation och Real Virtual Commissioning – AFRY Industrial & Digital Solution
 • Omvärldsutblick och megatrender inom robotautomation – SWIRA

12:00 – Lunch i utställningen

13:00 – Stöd till automatisering i små och medelstora företag

 • Produktion och automation – Bernt Henriksen, Automation Region och Robotdalen
 • Robotlyftet – Stefan Fredriksson, IUC Z-GROUP AB
 • Produktionslyftet – Pontus Sandell, Produktionslyftet

14:40 – Fika, mingel i utställningen

16:00 – Avslutning