NYHETER2020-02-11T09:18:40+01:00
23sep 2021

22 september presenterades Svenskt Näringslivs ranking för kommunerna i Sverige

Svenskt Näringslivs ranking

Den 22 september tillkännagav Svenskt Näringsliv näringslivsrankingens resultat för kommunerna i Sverige. Örnsköldsviks kommun landar på plats 285 av 290 kommuner, det har försämrats 10 platser sedan 2020 och trenden har under ett flertal år varit nedåtgående.

Örnsköldsviks Industrigrupp, Företagarna och Handelskammaren har tillsammans haft dialog med Örnsköldsviks kommun kring de delar av näringslivsklimatet som kommunen själv ansvarar för. Tre områden sticker ut resultatmässigt och det är kortare handläggningstider, ökad förståelse och bättre dialog. Service och bemötande i myndighetsutövningen är en viktig del för företagsklimatet och företagens kontakter med kommunen handlar mycket om kontroller och tillstånd, som kan vara mer betungande för mindre företag.

Örnsköldsviks Industrigrupp, Företagarna och Handelskammaren representerar sina medlemsföretag i den dialogen och vår roll är att påtala de områden där kommunen behöver förbättra sig för att underlätta för företag att etablera sig och växa. Örnsköldsviks kommun bär ansvaret för att sätta sin agenda och att bedriva ett förbättringsarbete. Vi tror på fortsatt dialog med Örnsköldsviks kommun men vi kommer att fortsätta att betona att ansvaret för förändring ligger hos kommunen.

Jens Hallin
Ordförande Örnsköldsviks Industrigrupp
Tomas Karlsson
Ordförande Handelskammaren Örnsköldsvik
Göran Arnmark
Ordförande Företagarna
Anna Edblad
VD Örnsköldsviks Industrigrupp
Anders Eriksson
Regionchef Örnsköldsvik
Eva-Karin Öhman
Kontorschef
20sep 2021

Nytt nyhetsbrev SIMMIT

Följ länken och läs vår senaste Nyhetsbrev.

13sep 2021

Webinar 1 oktober – Hållbarhet i fokus på Abetong

Hållbarhet i fokus på Abetong

Webbsänt seminarium · 1 oktober 2021

Abetongs H-fabrik i Vislanda påbörjade Produktionslyftets 18-månadersprogram under 2019. Då hade de redan startat ett utvecklingsarbete där Produktionslyftet kunde tillföra en passande metodik.

Vid seminariet berättar Paul Karlsson, fabrikschef Vislanda, och Torbjörn Nilsson, chef för strategiska projekt, om Abetongs förbättringsarbete med fokus på hållbarhet och säkerhet. Det är framför allt inom ledarskapsutveckling som fabriken i Vislanda har åstadkommit förändringar med hjälp av Produktionslyftets metodik.

Några exempel:

  • Kraftigt ökat antal riskobservationer
  • Nya standardiserade arbetssätt med fokus på ergonomi och säkerhet
  • Mångkunnighet för ökad flexibilitet och kompetenskartläggning för vidareutveckling
  • Stabila plattformar och utbildning och träning inom coachande ledarskap
  • Kraftig ökning av förbättringsförslag från medarbetarna
  • Stora satsningar på individens arbetsmiljö

Även kvalitet och ekonomi har förbättrats:

  • Mer än 20 procent ökat produktionsvärde
  • Mer än 15 procent ökad produktivitet i gjuthallarna

Välkommen att ta del av lärdomarna från Abetongs förbättringsarbete. Seminariet leds av Christian Silvasti, coach på Produktionslyftet.

Praktisk information

TidFredag den 1 oktober 2021 · 08:30 till 09:30
PlatsZoom, länk skickas dagen innan mötet
Anmälanwww.produktionslyftet.se/kommande-aktiviteter
KostnadDeltagande är kostnadsfritt men föranmälan krävs
Upplysningar: Kontakta Annika Nilsson, annika.nilsson@ri.se

 

Ladda ned som pdf

20aug 2021

Frukostseminarium 3 september

Hållbar utveckling av egen kraft

Fredag den 3 september kl 08.30-09.30 arrangerar Produktionslyftet ett kostnadsfritt frukostseminarium i serien Kraft att förändra för en hållbar industri. Vi vill i denna seminarieserie inspirera till fortsatt förbättring och förnyelse i svensk industri – denna gång med titeln Hållbar utveckling av egen kraft. 

Ökat fokus på hållbarhet och en fortsatt snabb utveckling inom bland annat digitalisering, automatisering och elektrifiering ställer krav på förändring och kompetensomställning. För organisationer som satsar på utveckling och lärande kan förändring bli förbättring och en önskad förnyelse. Men hur är det möjligt att åstadkomma detta i praktiken?

Hundratals företag har deltagit i Produktionslyftets utvecklingsprogram. I en ny bok, Utveckling av egen kraft – från förändringsprojekt till förändringskultur, förmedlas lärdomar från företagens förändringsarbete. Vid detta seminarium presenterar författaren Richard Berglund bokens huvudbudskap samt de viktigaste framgångsfaktorerna.

Läs mer och anmäl dig här: https://www.produktionslyftet.se/aktiviteter/hallbar-utveckling-av-egen-kraft-210903/

10maj 2021

IUC och RISE inbjuder till teknikworkshop

Karakuri IoT

Karakuri IoT (Internet of Things) är ett nytt förhållningssätt till att införa digitalisering och smart industri i industrins företag. Karakuri IoT sätter människan i centrum och utgår från de behov som människan i systemet upplever.

Till inbjudan

3maj 2021

Infoträff för industrin 26 maj

Digital infoträff

För de företag som vill starta sin utvecklingsresa i Jämtland/Härjedalen eller Västernorrland erbjuder SIMMITT analys av industriföretag. Efter analysen finns ett brett urval av åtgärder som är anpassade efter varje företags unika möjligheter. Det kan till exempel handla om automation, produktions- effektivisering eller att se över sina flöden.

Inbjudan till infoträff
13apr 2021

Nytt Nyhetsbrev ute

Följ länken och läs vår senaste Nyhetsbrev.

6apr 2021

Lean och digitalisering 16 april med Lars-Henrik Jörnving Scania

Frukostseminarium

16 april kl. 8.30-9.30.
Välkommen till ett Frukostseminarium med Lars-Henrik Jörnving, Global Industriell Utveckling på Scania på temat Hållbar produktion med kraft från Lean och digitalisering.

Anmälningsuppgifter hittar du i bifogad fil.

22mar 2021

Remissyttrande över Trafikverkets inriktningsunderlag 2022-2037

Trafikverket

Örnsköldsviks Industrigrupp har inlämnat ett remissyttrande till Trafikverket gällande Förbifart Örnsköldsvik.

Se länk till yttrandet.

19mar 2021

Klimatstrategi för Örnsköldsviks kommun

Klimatstrategi

Örnsköldsviks Industrigrupp har inlämnat ett remissyttrande på Örnsköldsviks kommuns klimatstrategi.

Se länk till yttrandet.

Till toppen