Örnsköldsviks Industrigrupp

I Örnsköldsviks Industrigrupp ingår ett femtiotal företag som verkar för företags utveckling och tillväxt i Örnsköldsvik.
Vårt uppdrag är att vara näringslivets röst i en aldrig tystnande dialog med kommun och offentlig sektor.
Vår möjlighet att påverka har blivit större tack vare det dagliga samarbetet inom Näringsliv i samverkan (NIS), med Handelskammaren och Företagarna. Vi är också en aktiv part i kommunens utvecklingsarbete Världsklass. Industrigruppen bidrar till att skapa kontakter, samarbete, lokala lösningar och en tidig beredskap vid snabbt påkomna situationer.

Syfte
Örnsköldsviks Industrigrupp verkar för en utveckling och tillväxt av kommunens företag samt för ett attraktiv företagsklimat genom samverkan mellan medlemsföretagen och genom en aktiv dialog med kommun och offentlig sektor.

 Fokusområden

 • Verka för en långsiktigt god kompetensförsörjning för medlemsföretagen
 • Verka för stärkt industriell konkurrenskraft hos företagen i Örnsköldsvik
 • Medverka i visionsarbetet för Örnsköldsvik  
 • Påverka samhällsutvecklingen ur ett företagsperspektiv genom en aktiv dialog med kommun och offentlig sektor
 • Verka för en större arbetsmarknadsregion och genom Destination Jobb skapa goda förutsättningar för rekrytering och kompetensförsörjning
 • Verka för, utveckla och effektivisera samverkan mellan Industrigruppen, Företagarna och Handelskammaren
 • Verka för goda förbindelser från Örnsköldsviks flygplats avseende såväl frekvens som kvalitet
 • Genom engagemang i regionprojektet SIMMITT bidra till att skapa en industriell samverkansplattform för Västernorrland för att därmed stärka företagens konkurrenskraft
 • Verka för jämställdhet och mångfald i medlemsföretagen
 • Via nätverkskapande aktiviteter bidra till utveckling för medlemsföretag
 • Stödja företagsetableringar
 • Industrigruppen verkar för att Yrkeshögskoleutbildningar etableras i Örnsköldsvik
 • Tillhandahålla en attraktiv sammanträdeslokal för medlemsföretagen

Styrelsen 2021

 • Hans Hallin, ordförande
 • Mattias Bylund, Bosch Rexroth
 • Jeanette Börjesson, Domsjö Fabriker Aditya Birla
 • Michael Hortlund, BAE Systems Hägglunds
 • John Vestberg, Clavister
 • Mikael Ericson, Strängbetong
 • Robert Byhlin, Eurocon
 • Reinert Svensson, OSTP
 • Kristina Säfsten, Övik Energi
 • Malin Nygren, Metsä Board
 • Per-Olof Nilsson, PJ Jonsson & Söner

Vårt uppdrag

 • Påverka samhällsutvecklingen ur ett företagsperspektiv genom en aktiv dialog med kommun och offentlig sektor
 • Verka för en större arbetsmarknadsregion och skapa goda förutsättningar för rekrytering och kompetensförsörjning
 • Verka för, utveckla och effektivisera samverkan mellan Industrigruppen, Företagarna och Handelskammaren
 • Verka för goda förbindelser från Örnsköldsviks flygplats avseende såväl frekvens som kvalitet
 • Aktivt verka för jämställdhet och mångfald i medlemsföretagen
 • Via nätverkande aktiviteter bidra till utveckling för medlemsföretag
 • Stödja företagsetableringar
 • Industrigruppen verkar för att Yrkeshögskoleutbildningar etableras i Örnsköldsvik
 • Verka för goda förutsättningar för att medlemsföretagens ska kunna utnyttja digitaliseringens möjligheter
 • Tillhandahålla en attraktiv sammanträdeslokal för medlemsföretagen

Industrigruppen verkar för att Yrkeshögskoleutbildningar etableras i Örnsköldsvik

 • VD är verksamhetsledare för Destination Jobb
 • VD är ordförande i KOMTEK
 • VD är ordinarie i Programrådet för Industritekniska Programmet
 • VD är ordförande för Teknikföretagens Arbetsgivargrupp i Örnsköldsvik