Trafikverket

Örnsköldsviks Industrigrupp har inlämnat ett remissyttrande till Trafikverket gällande Förbifart Örnsköldsvik.

Se länk till yttrandet.