Unik samverkan för medicinsk forskning i Örnsköldsvik

Region Västernorrland inleder nu tillsammans med Umeå universitet och Örnsköldsviks kommun ett gemensamt arbete för att bygga upp och etablera en miljö för medicinsk forskning i Örnsköldsvik.

Läs mer här>>>