Världsklass Örnsköldsvik

Näringsliv i Samverkan (NIS)

Arbetar tillsammans med kommunen i utvecklingsarbetet Världsklass. Här hittar du utmaningar för Örnsköldsvik som identifierats och det finns möjlighet att söka medel för insatser riktade mot dessa via Idéslussen.

 Läs mer här